Gevoelstherapie

De basis

De manier waarop we in ons dagelijkse werk en ons privé-leven omgaan met moeilijke situaties en lastige vragen wordt grotendeels bepaald door onze ‘programmering’. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn dwingt die programmering ons tot het kiezen van acties en reacties die tot verkeerde resultaten leiden. We vragen ons af hoe dat komt, onze bedoelingen zijn toch goed.

Programmering

In ieders verleden liggen situaties opgeslagen die nog steeds een belangrijke rol spelen in het leven nu. De houding waarmee we in het leven staan, onze reacties op anderen (collega’s, partners, kinderen) zijn in belangrijke mate terug te voeren naar ervaringen uit onze programmeringstijd (0-4 jaar). Deze ervaringen liggen in ons onderbewustzijn opgeslagen en zijn bepalend voor hoe we ons in de dag van vandaag gedragen en reageren op onze omgeving.

Gevoelstherapie werkt met de unieke Wet van de Programmering. Tijdens het ondergaan van deze speciale methode wordt ieders specifieke programmering actief opgespoord. We komen de parallellen tussen de huidige situatie en de geprogrammeerde situaties uit de vroege kinderjaren tegen. Tezamen werken we (therapeut en cliënt) naar het ontladen en doorbreken van deze programmering, zodat weer in vrijheid gehandeld kan worden vanuit wie men werkelijk is.

3e
druk

Bestel Anne Veldman’s boek ‘de Verandering’

Bestel Of lees eerst een stukje