Veldman Gevoelstherapie

een snelle methode voor het blijvend oplossen van innerlijke conflicten

Gevoelstherapie is precisietherapie en een doeltreffende manier om te veranderen. De methode is erop gericht de werkelijke diepe oorzaak van je huidige problemen op te sporen en alsnog naar buiten te brengen, waardoor 'genezing' ontstaat. Het is een snelle en doeltreffende manier om te transformeren, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 'schone' inzichten in het heden. De 'genezing' vindt plaats op het mentale, fysieke en spirituele vlak en is van blijvende aard. Omdat door Gevoelstherapie de oorzaak van een probleem (soms geleidelijk) verdwijnt hoeven we niet ons best te doen met het probleem te leren leven. De energie die we daardoor overhouden kan worden gebruikt voor constructie in plaats van destructie. Geluksbeleving wordt groter, de dingen 'lukken' beter. Bang zijn behoort tot het verleden. Je ontdekt dat je precies goed bent zoals je bent op een bruikbare manier.

Voor een beter leven, bij jezelf

3e
druk

Bestel Anne Veldman’s boek ‘de Verandering’

Bestel Of lees eerst een stukje