Voor wie

Gevoelstherapie is precisietherapie. De vorm is kort, simpel, en geschikt voor gezonde mensen die kampen met één of meerdere problemen. De werking is natuurlijk, en is voor het grootste deel gebaseerd op het principe van zelfgenezing.
Gevoelstherapie werkt vanuit de Wet van de Programmering, wat in het kort betekent dat we kijken naar wat een persoon ‘geleerd’ heeft in de eerste 4-5 jaren van zijn of haar leven. Want: alles wat een persoon is overkomen in zijn vroegste jeugd, goed of slecht, zal in het verdere leven herhaald worden op precies dezelfde wijze. Hoewel de spelers op het toneel van het leven veranderd zijn, blijft het rollenspel ongewijzigd. Dit betekent dat de oorzaak van ons steeds weerkerende probleem in het huidige leven zijn oorsprong vindt in onze allereerste jaren.

Gevoelstherapie gaat snel en spoort ieders specifieke Wet van de Programmering op met de bedoeling deze te doorbreken. De werking is verhelderend en bevrijdend op een blijvende manier. De sessies duren per keer ca. 2 uur en worden op tien achtereenvolgende werkdagen steeds op dezelfde tijd gegeven.
Tevoren wordt een vrijblijvend eerste gesprek gehouden, waarin bepaald wordt of gevoelstherapie geschikt is voor de persoon en welk resultaat hij/zij ervan kan verwachten.

Na gevoelstherapie volgt een reactiegolf van ongeveer twaalf weken. Alle ‘nieuws’ uit de therapie wordt verwerkt, er ontstaat een nieuw evenwicht. Dit gaat grotendeels vanzelf.
In deze weken en maanden is er regelmatig contact met de therapeut, in het begin frequent, erna naar behoefte. Na zes, negen en twaalf maanden komt men terug voor controle; de therapie werkt precies, is veilig en ‘op maat’.

Wanneer is gevoelstherapie niet geschikt?

Het is belangrijk dat men zelf een behoefte voelt tot verandering in de levenshouding en geen kalmerende middelen of teveel alcohol gebruikt. Ook tijdens zwangerschap is de therapie taboe.

Meer informatie

Veel méér informatie over gevoelstherapie, de werking ervan en hoe onze programmering in elkaar steekt vindt u in het boek de Verandering, geschreven door Anne Veldman.
Het boek is interessant voor een ieder die problemen heeft en/of op zoek is naar innerlijke groei en ontwikkeling. Het is te bestellen via www.anneveldman.com external.

3e
druk

Bestel Anne Veldman’s boek ‘de Verandering’

Bestel Of lees eerst een stukje